Snusskatt

Skatten på snus höjs 2023

Skatten på snus har höjts med 370% sedan 2006! Och nästa år kommer snuset bli ännu dyrare, eftersom regeringen planerar att höja tobaksskatten igen. Här kan du läsa om hur det påverkar dig som snusar.

Tobaksskatt – vad är det och varför är det skatt på snus?

Skatten på snus och annan tobak har staten satt för att styra konsumtionen av tobak och ge staten inkomst. Det är en så kallad punktskatt som fungerar som ett prispåslag på produkter som anses kunna skada folkhälsan och belasta samhället. Förutom tobak har vi till exempel även punktskatt på alkohol. Inkomsten staten får från punktskatterna ska sedan användas för att finansiera eftereffekterna som tobaken och alkoholen ger på samhället, till exempel belastning på sjukvården.

Hur mycket skatt betalar du för ditt snus?

Idag ligger skatten på snus på 468 kr per kilo. Med höjningen vid årsskiftet kommer skatten öka med ungefär 3% (utöver uppräkning för uppskattat konsumentprisindex) till 508 kr/kg 1 januari 2023.
Det innebär att skatten för en dosa snus kan komma att landa på 10,16 kronor (om dosan innehåller 20 gram snus). Den här höjningen gör, som du säkert förstår, att priset på snus för dig som kund antagligen kommer höjas efter årsskiftet, både på nätet och ute i den fysiska handeln.
På Snusnetto kommer vi fortsätta att jobba för att matcha de bästa marknadspriserna och erbjuda den bästa servicen för Sveriges snusare.

< Tillbaka